Azamat Pheshkhov. "Arkhyz-Dombay"

Azamat Pheshkhov. "Arkhyz-Dombay"

Azamat Pheskhov

"Arkhyz-Dombay"

Download song

“Snow-white peaks: Teberda, Arkhyz, Dombay, here forget your problems, rest your heart...” Azamat Pheshkhov presented a new composition - “Arkhyz-Dombay”