Maxim Lesnikov. "Zhai gana sui"

Maxim Lesnikov. "Zhai gana sui"

Maxim Lesnikov

"Zhai gana sui"

Download song

Lyrics

Zhanymdy zhanym sen emdep alshi zhyly - zhyly soz aityp,
Tynyshtyk tabayyn sezimіnmen bir munymdy azaityp,​
Aқylymdy aldarқatshy tagy alemdi ұmytayyn
Sebepshi bol myna dunienі kaitadan unatayyn

Zhai gana sui, sui shyn zhuregіnmen,​
​Bar könіlіnmenen
Sodan men man korem zhalgyz
Sol Gana Si
Alemdi bөlіngen
Ozgergen, Bulingen
Kutkarar zhalgyz kuy, bul meyirim.

​Kute tur, mahabbat oralada zher betine kaytadan
Kanat zhayyp kaita ұsha alamyz, umіtpenen aita alam.
Shekaralar kaita zhogalady, seyіledi tumandar
Barin zhel ұshyryp аketedі, kuanady adamdar.​
The
Zhai gana sui, sui shyn zhuregіnmen,​
Bar könіlіnmenen
Sodan men man korem zhalgyz
Sol Gana Si
Alemdi bөlіngen
Ozgergen, Bulingen
Kutkarar zhalgyz kuy, bul meyirim.

Bul kunderi meyirim azaygan,​
Zhaykalmaydy buryngyday gulder solgan,
Sargaiyp kalgan
Degenmende alі zher betine, bіzder sonsha kutken oralar arman
Tabylar bir man

Maxim Lesnikov presented the single - "Zhai gana suy"