The song “Unaehe” (“The Wedding”) was released in Kabardian

Azamat Zakuraev @azamat_zakuraev released a new track in Kabardian language - “Unaehe” (“The Wedding”), written by a poet and composer Timur Losanov @timur_losan.

Azamat Zakuraev
Azamat Zakuraev

“This is a song about beautiful national wedding traditions and rituals that are observed and performed during a traditional wedding event - when the bride is brought to her new home,” comments the performer.

Listen and download Azamat Zakuraev’s song “Unaehe”

Lyrics of Azamat Zakuraev's song “Unaisha”

Fyshmymyt yfshazhye
Kyadaluekl Nekhyzhham
Wared jeue fezhu
Idoshe di habzeklé
Zi guhel kabzabzar
lurytslel fo zi chazur

Femizash jaguakluehe
Kevugues Psynalier
Thiam and Nefl Derratz Squiggle
Umezah nysaschlam, uklıteh schyeláashlam
Nyhuheh neueuzhym and huehuhu
le zelar nihuehyri nekluplyam nydeldel'ari
Laphe Mahue Iryrechu
le zelar nihuehyri nekluplyam nydelderi leape mahue iryrehu
Uareda Shyzhalalere
Wareda Nysashem
Uareda Yasheshliri, flyyue psom nihuashe
Uareda Unahe
Uareda Sherasha
Wareda idoshere we di nehu di thyehur

Zi guhel humachem
Huapse lefl shylakher
Schaefflage Nysaplame Way
Zam gaeflan dahasheure
Zam liuzhuzh and fasheu
Thiam utuishchel kuebenschebyn

Other premieres of "Kavkaz Music"